Gemeentelijk monumentAloysius College wordt gemeentelijk monument

Persbericht 31 januari 2011 -Het opvallende gebouwencomplex van het Aloysius college in Benoordenhout heeft grote monumentale waarde.

Zo blijkt uit cultuurhistorisch onderzoek van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de procedure te starten om dit complex op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

ac-1935-monument
Het Sint Aloysius College is in opdracht van het bestuur van de Sint Willebrordusstichting tussen 1922 en 1925 gebouwd. Het ontwerp is van de architect P.G. Buskens. De Sint Willebrordusstichting vindt haar oorsprong in de Jezuïetenorde. In 1818 werd in Katwijk een gymnasium gesticht, dat de naam Collegie Sint Willibrord kreeg. In 1910 werd besloten om de vestiging in Katwijk te verplaatsen naar Den Haag. Hiervoor werd een stuk grond tussen de Oostduinlaan en de Raamweg gekocht van de gravin Van Bylandt en werd met de bouw begonnen. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwamen de werkzaamheden stil te liggen. Het Aloysius College met het aansluitende voormalig patershuis, kon daarom pas op 2 januari 1925 in gebruik genomen worden. De gebouwen bezitten architectonische waarde en zijn ontworpen in een traditionele bouwtrant in baksteen, die toentertijd bij katholieke scholen gebruikelijk was. Veel interieuronderdelen zijn bewaard gebleven waaronder de rijk afgewerkte en monumentale centrale hal achter de hoofdingang. Van grote kunsthistorische waarde zijn de fraaie glas-in-lood ramen van de beroemde glazenier Lou Asperslagh in de aula en de vroegere kapel.

 

Contactgegevens: 

Stichting Vrienden van Aloysius

Ruychrocklaan 151

2597 EM Den Haag

RSIN/fiscaal nummer: 007773481