655

Stichting Vrienden van Aloysius

De Stichting Vrienden van Aloysius is de nieuwe naam voor de steunstichting van het Aloysius College. De nieuwe stichting richt zich op behoud van het cultureel erfgoed: het gedachtegoed van de Jezuïten -zoals dat tot uiting komt in het onderwijs- en het behoud van het schoolgebouw.

Lees Meer

Stichting Vrienden van Aloysius

De stichting Vrienden van Aloysius heeft tot doel het bevorderen van het onderwijs op katholieke grondslag, met name het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord.

Lees Meer

Stichting Vrienden van Aloysius

Een gemeenschappelijk doel: het behoud van het culturele erfgoed van het Aloysius College. Dit culturele erfgoed omvat twee belangrijke elementen: het gedachtegoed en het gebouw. Het gebouw, omdat de bouwkundige aspecten en de glas-in-lood ramen van grote cultuur-historische waarde zijn. Het gebouw is inmiddels officieel tot gemeentelijk monument verklaard.

Lees Meer
Lading

Geschiedenis

Toen in 1543 de Nijmegenaar Petrus Canisius in de nog jonge jezuïetenorde werd opgenomen, was dat ‘zoals zou blijken’ voor de Sociëteit van Jezus een belangrijke gebeurtenis.

Lees Meer
Service

Gemeentelijk monument

Het opvallende gebouwencomplex van het Aloysius college in Benoordenhout heeft grote monumentale waarde.

Lees Meer
Offerte

Ignatius van Loyola

De heilige Inigo Lopez de Loyola, werd bekend door zijn aandeel in de oprichting van de Sociëteit van Jezus

Lees Meer
Garantie voor vakwerk

Aloysius Gonzaga

Eigenlijk Luigi Gonzaga is een jong gestorven katholieke heilige

Lees Meer
    • Contactgegevens:

    • Stichting Vrienden van Aloysius

    • Ruychrocklaan 151

    • 2597 EM  Den Haag

    • RSIN/fiscaal nummer: 007773481